Deze dienst wordt Vrijdag 10 april tussen 17.00 en 18.00 u opgenomen. U/je kunt hem vinden op Kerkomroep (zie handleiding onder “media” op deze website en in Kerkklanken van April) volgen, maar ook op uw PC downloaden. Dan weet u/je zeker dat deze op de gebruikelijke kerktijd kan worden gevolgd.