Thema: Geloof is…

Er wordt een jongen bij de leerlingen van Jezus gebracht die vreselijk ziek is. De leerlingen staan met lege handen. Ze zijn ‘machteloos’. Jezus geneest de jongen en roept de leerlingen en met hen ons op om te geloven. (Matteüs 17: 14-20)