Thema: Het zit anders

Jezus zet alles op zijn kop: Wie verdrietig is, wordt getroost. Wie honger en dorst heeft, zal verzadigd worden. (Matteüs 5: 1-12)

We hopen met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren.