Voorganger is ds. Marleen Blootens uit Amsterdam

Het thema in de kindernevendienst is ‘Ik ben er altijd bij’. Elf leerlingen van Jezus gaan naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen zo veel verteld heeft. Daar verschijnt Hij aan hen en belooft Hij dat Hij altijd bij hen zal zijn. (Matteüs 28: 16-20)