Thema: Nieuw leven

Op de derde dag ontdekken Maria en de anderen dat het graf leeg is. Jezus is niet dood, Hij leeft! God geeft nieuw leven, zijn weg gaat verder dan de dood. (Johannes 20: 1-18)

Voor de jongste kinderen is er Oppas+. Zij horen en zien het Paasverhaal aan de hand van een prentenboek. Voor de oudere kinderen is er kindernevendienst.  De jongeren horen in de tienernevendienst dat Jezus is opgestaan uit de dood! Hij heeft een nieuw begin gemaakt, een nieuwe tijd is aangebroken.

Voor de dienst beginnen met een feestelijk Paasontbijt!