Thema: Een open plek

Vandaag vieren we het feest van Pasen. In de viering kijken Johanna en Petrus terug op wat er die morgen is gebeurd. De Heer is waarlijk opgestaan! De steen is weggerold. Zo is er zicht op nieuw leven in de wetenschap dat de dood niet het laatste woord heeft.

We beginnen om 9.15u met het zingen van Paasliederen.