Thema: In de tuin

De laatste zondag voor Pasen, Palmzondag. Aan het begin van de dienst is er een feestelijke intocht, maar het gejuich sterft weg. En we horen over Jezus’ worsteling in de hof van Getsemane. (Matteüs 26: 36-46)