3e zondag van de 40-dagentijd

Thema: Omgaan met verdriet

David is koning geworden in plaats van Saul. Hij heeft een kind gekregen met Batseba, de vrouw van Uria. Als het kind ziek wordt, is David erg verdrietig. Hij zit op de grond en wil niet eten. Pas als de jongen gestorven is, staat David weer op. Hij toont berouw en zo krijgt het nieuwe leven een kans. (2 Samuël 12: 16-24)