Thema: Zoek de stilte – ontdek wat je beweegt

Bidden daar gaat het vanavond over op deze Biddag voor gewas en arbeid. Bidden is praten met God leren we onze kinderen. Maar bidden kan je op veel verschillende manieren, heeft ook verschillende elementen in zich. In het Nieuwe Liedboek is een apart gedeelte aan het bidden gewijd, lied 862 t/m 897. Deze liederen zijn weer onderverdeeld in vier categorieën: loven en danken; aanbidden; stil worden en zoeken. Al deze elementen kunnen terugkomen in een gebed. Vanavond wil ik in het bijzonder kijken naar de stilte. Wat doet dat met ons? Wat doet dat met je relatie met God?