Viering Heilig Avondmaal

We lezen vandaag de bekende, maar blijvend moeilijke verhaal dat God Abraham op de proef stelt door te vragen zijn langverwachte zoon Isaäk te offeren. (Genesis 22: 1-19)