Thema: Vraag gerust

Hoe hoor je te bidden? Die vraag vormt een rode draad in de lezingen van vandaag. Abraham voert bij God het pleit voor de stad Sodom, op een bijna onbeschaamde wijze, alsof hij tot het uiterste wil gaan om God te bewegen tot barmhartigheid en mededogen. Het gebed van Abraham wordt gekenmerkt door stug volhouden én door gehoor vinden. God blijkt gevoelig voor de gerechtigheid van de mens. (Genesis 18: 20-33) Op een vergelijkbare wijze spreekt Jezus over het gebed. Ook voor Hem is het een kwestie van uithoudingsvermogen. ‘Vraag en jullie zal gegeven worden, zoek en je zult vinden, klop en er zal voor je worden opengedaan.’ Denk niet te snel dat je onbescheiden of brutaal bent. (Lucas 11: 1-13)