Thema: Dienen

Jezus is te gast in het huis van Marta en Maria. Marta is druk met de zorg voor de gasten, Maria gaat bij Jezus zitten om naar hem te luisteren. Jezus zegt dat Maria het goede heeft gekozen. (Lucas 10: 38-42) Vanaf deze zondag tot en met 25 augustus is er zomerkindernevendienst. De kinderen zitten in één groep.