Thema: Macht?

We horen vandaag twee verhalen uit de Bijbel die allebei gaan over macht. Absolom, een zoon van David, wil koning worden in zijn plaats (2 Samuël 15: 1-12) en pachters denken de macht te hebben over de wijngaard (Lucas 20: 9-19) Ze luisteren niet naar de wijngaardenier. De beide verhalen stellen ons de vraag ‘wie heeft de macht in ons leven?’ De Absoloms, de onrechtvaardige pachters, ook in onszelf, die de boel willen besturen; of is het de zwervende koning, van troon en paleis ontdaan, die de moeite van volgen waard is?