Thema: Op straat

De volgende pleisterplaats in het project is de herinnering aan het ontkennen door Petrus van de relatie met Jezus. Jezus voorzegt dat de leerlingen hem zullen verraden en allemaal zullen vluchten. Ook Petrus, al wil hij dat niet geloven. (Matteüs 26: 31-35)