Thema: De belofte van God

Er komen drie mannen bij Abraham. Ze beloven dat Sara een zoon zal krijgen. (Genesis 18: 1-15)