Voorganger is mw. Joke Pennewaard uit Alphen a/d Rijn

De kinderen horen in de kindernevendienst dat Jezus zich laat dopen door Johannes. De doop in de Jordaan is een nieuw begin, een teken van Gods toekomst. (Matteüs 3: 13-17)