Thema: Navolging

We horen deze zondag twee berichten over het gehoor geven aan een roeping. Eerst is het in het boek der Koningen de profeet Elia, die zijn opvolger Elisa wegroept van achter de runderen. (1 Koningen 19: 19-21) En vervolgens is het in het evangelie naar Lucas Jezus, die met ernstige woorden mensen juist ervan lijkt af te houden om Hem te volgen. (Lucas 9: 51-62)