We lezen verder in de geschiedenis van de profeet Elia. We horen dat God heel dicht bij Elia komt. Niet in de wind, in een aardbeving of in het vuur. God is in de stilte. (1 Koningen 19: 1-18)