Batseba – toekomst met vallen en opstaan.

Voorganger is ds. F.C. de Ronde uit Koudekerk a/d Rijn.

De kinderen horen in de kindernevendienst op deze laatste zondag van advent over Batseba. Ze wordt in de geslachtslijst van Matteüs niet bij naam genoemd. Er wordt alleen benadrukt dat zij de vrouw van een ander was, van Uria. Na een tragedie wordt Batseba uiteindelijk de moeder van Salomo: vredevorst. Toekomst wordt opnieuw geopend. (2 Samuël 11)