Voorganger is ds. C. van Stralen uit Alphen a/d Rijn.

De kinderen horen in de kindernevendienst het verhaal van de Emmaüsgangers (Lucas 24: 13-35).