Aanstaande zondag begint de Adventsperiode. We leven, vol verwachting, toe naar het Kerstfeest, de geboorte van het Licht in de wereld. Met de kinderen volgen we dit jaar het project ‘Er bloeit iets op!’ Mensen kunnen opbloeien als er naar ze geluisterd wordt en als er gewerkt wordt aan mogelijkheden om het leven tot een feest te maken. In het donker van eerste advent worden we er op attent gemaakt dat er hoop is in de vorm van een bloemknop. Op de adventszondagen gaan we deze bloemknop blad voor blad openen. We hopen deze zondag ook te dopen. De doop is aangevraagd door Amber den Haan en Rob Droogh voor hun dochter Mare.

Er is Oppas+ voor de kleinsten. Zij leren meer over Advent.

Er is tienernevendienst voor de jongeren uit de eerste drie klassen van de middelbare school. Zij hebben als thema: ‘(ver)wachten’.