Thema: Waar sta jij?

Leven volgens het Evangelie is niet iets dat je zomaar een beetje half doet. Ook niet iets dat wel een tijdje kan wachten, onder het mom van ‘dat kan altijd nog wel eens.’ Vraag je af waar jij staat! (Lucas 13: 22-30)