De start van het schooljaar wordt begonnen met een kerkdienst waarin we Gods zegen vragen over het komende jaar. Deze kerk-en schooldienst wordt voorbereid samen met de leerkrachten en kinderen van de Johannes Postschool. Voorganger is ds. W.G. van den Top.