19.15u vertrek bij de Korenaar

Op 25 mei van dit jaar verschijnt een nieuw liedboek voor de kerken met als titel: ‘Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk’.  Classis Alphen a/d Rijn organiseert een zang-/introductieavond van het nieuwe Liedboek. Deze avond, met veel samenzang, vindt plaats in de Ontmoetingskerk te Bodegraven. De samenzang zal worden ondersteund door de Emmaüscantorij uit Bodegraven. De inleiding en verdere uitleg op deze liedboekavond wordt verzorgd door de Interkerkelijke Stichting voor het Kerklied (ISK). Er wordt gezongen uit een proefbundel. De bundel is voor €1,00 op de avond zelf te koop. Ook nieuwsgierig of heb je zo je bedenkingen, kom, proef en zing mee! We willen proberen zoveel mogelijk met elkaar mee te rijden. Een opgaveformulier ligt op de meeleeftafel of  geef je op via predikant@pghkorenaar.nl