O.l.v. de jeugdouderlingen en predikant

Speciaal voor jongeren tussen 16 en 25 jaar is er ook dit jaar een contactavond. We bespreken hetzelfde onderwerp als op de reguliere wijkavonden: Geloven met hart en ziel. De avond wordt begonnen met een maaltijd.