Vandaag is er voor de bewoners van de Driehof en Hazelhof en voor andere mensen die de zondagse kerkdienst niet kunnen bezoeken de mogelijkheid om het Heilig Avondmaal te vieren. Voorganger is ds. M. van Doorne. Van harte welkom!

Wilt u gebracht en gehaald worden, neem dan contact op met uw wijkouderling of de diaconie (zie jaarboekje).