Driehofkring. Op donderdag 12 februari a.s. om 14:45 (!) tot 15:45 uur komt deze kring weer samen in zorgcentrum Driehof. Ook bewoners van buiten Driehof zijn welkom. Deze keer over het verschil tussen Saul en David n.a.v. 1 Samuël 17. Ds. Van den Top heeft de leiding.