Een gezamenlijke maaltijd voorafgaand aan de Dankdagviering. Het idee is dat iedereen wat meeneemt en dat we daar met elkaar van eten. Opgavelijsten komen t.z.t. op de meeleeftafel te liggen.