Deze morgen sluiten we met de kinderen van de Johannes Postschool de schoenendoos-actie af met een viering op school. De kinderen nemen hun gevulde en versierde dozen mee naar school. Vanuit de kerken worden de spullen meegenomen die door gemeenteleden zijn ingezameld.