Namens de kerkenraad deel ik u mee dat vanaf 1 april ds. Jan Werkman uit Zwammerdam verbonden zal zijn aan onze gemeente De Korenaar voor 8 uur per week als ambulant predikant. Op dit moment heeft ds. Jan een baan als predikant voor 50% bij de gemeente Nieuwveen en is tevens nog wiskundeleraar. Deze nieuwe verbintenis zal Jan in staat stellen om zijn pastorale gaven en energie aan te wenden voor onze gemeenschap. Kerkklanken april 2024, pagina 3 In de aanvangsperiode zullen zijn uren voornamelijk in de avonden worden ingezet voor pastorale taken. Wij hebben alle vertrouwen in een vruchtbare samenwerking met ds. Jan Werkman en wensen hem èn de Korenaar veel geluk met deze benoeming.

Meinte Vierstra