GESPREKSKRINGEN

 

Met elkaar praten, discussiëren over het geloof, de kerk, ons leven helpt om je eigen mening te vormen. Zeker in een tijd waarin het niet meer vanzelfsprekend is dat je christen bent en naar de kerk gaat, is het fijn om mede-gelovigen en mede-zoekers te vinden. Wij hebben gesprekskringen voor vrijwel alle leeftijden.

Alleen staan – Samen gaan

Gespreksgroep voor hen die hun partner verloren

De rouw om het verlies van iemand die je zeer nagestaan heeft, blijft pijn doen. Er over praten met vrienden en familie verzacht het leed. Maar voor anderen is het moeilijk te begrijpen wat het betekent een man of vrouw te verliezen. De eenzaamheid en de leegte die je voelt. In de gespreksgroep “Alleen staan – Samen gaan” kan iedereen over zijn of haar gevoelens praten. De groep bestaat uit mensen die allemaal iets soortgelijks hebben meegemaakt. Eenieder weet wat het is om alleen te komen staan. Samen erover praten, geeft steun en het gevoel dat je er niet alleen voorstaat. Deze gespreksgroep is bedoeld voor mensen die tenminste een half jaar geleden hun partner hebben verloren. Verder staat het open voor een ieder, ongeacht levensbeschouwelijke of kerkelijke achtergrond. De gespreksgroep wordt door de drie kerken in Hazerswoude-Dorp georganiseerd en begeleid.

Meer informatie: mw. Aafke Knibbe 589494 of acknibbe@planet.nl