Ook 9 – 16 – 23 en 30  augustus wordt de kerkdienst in de Korenaar hervat met in achtneming van de richtlijnen en voorschriften van de overheid en het RIVM. 

Dit betekent onder andere :
Werken met een reservering lijst U krijgt een plaats met nummer aangewezen. Dit is tevens handig om bij een mogelijke  besmetting iedereen snel te bereiken.
                               Voor het bijwonen van een kerkdienst is het noodzakelijk dat men zich vooraf telefonisch aanmeldt. Dit kan van donderdag t/m zaterdag van 19.00 uur tot 21.00 uur voor de dienst van de daarop volgende zondag!  

Het telefoonnummer voor aanmelding is: 06 45 46 98 78           

Vertoont U symptomen van Covid-19 wordt U geadviseerd de diensten via Kerkomroep.nl te volgen en tot nader order niet deel te nemen aan de vieringen in de Korenaar!

U wordt verder op de hoogte gehouden via de weekbrief / kerkklanken/ gemeenteapp en Website 

Hartelijke groet,

Coördinatie team