Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding
Aan tafel! Dat is het jaarthema 2022-2023 van de Protestantse Kerk. Elk jaar introduceert de Protestantse Kerk een jaarthema voor het nieuwe kerkelijke seizoen. De startzondag is ook voor onze gemeente het eerste moment om met dit thema aan de slag te gaan.
Met zo’n thema hebben we een manier – en meteen ook een focus – om ons inhoudelijk te verdiepen. We kunnen hier gemeentebreed maar ook in kleinere groepen (zoals de Korenaargroepen) mee aan de slag. Door in het hele land met een jaarthema te werken, creëer je eenheid, verbinding, aldus scriba Rene de Reuver. Samen zijn we de Protestantse Kerk.
In de Bijbel – maar ook in de kerk – wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar ook de ziel. Want terwijl je met elkaar in gesprek bent, ga je elkaar met andere oren horen en met andere ogen zien.
De belangrijkste maaltijd in de Bijbel is de Maaltijd van de Heer. Wie aan de avondmaalstafel deelneemt, gaat aan tafel bij Jezus Christus. Telkens wanneer wij als gemeente de Maaltijd vieren, gedenken wij Jezus’ leven en dood door brood en wijn te ontvangen als zijn lichaam en bloed. Het maakt je tot een ander mens. Aan tafel mogen we het levende Woord ontmoeten. Wie aandachtig naar Hem luistert zal ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Wie zijn oor bij Hem te luister legt, ontvangt leven in al zijn volheid. (Jes. 55/Joh. 10). De Bijbel speelt hierbij een centrale rol.

Bij Christus aan tafel is overvloed. De genade die je daar ontvangt, is genoeg om van te leven en om uit te delen. Vanaf die tafel, waaraan we namens Christus ook anderen nodigen, bewegen we de wereld in om genade handen en voeten te geven.
Illustratie bij jaarthema:
Uitleg bij illustratie:
• Handen: vurig, zegenend, aanbiddend
• Roze vlakken: geopende bijbel, tegelijk tafel
• Witte lijnen: gebroken brood
• De cirkels in de witte lijnen van het brood vormen de
stigmata in de handen.
• Restvorm met paarse ovaal: de beker wijn verbindt
het linker- en rechterdeel van het beeld. Verwijzing naar het bloed van Jezus wat de relatie tussen God en mens herstelde.
• Het beeld is bijna symmetrisch wat verstilling en eerbied weergeeft.