Bijeenkomst Dodenherdenking op 4 mei:

De gezamenlijke kerken in Hazerswoude Dorp organiseren een korte bijeenkomst voorafgaand aan de herdenking op 4 mei. Dit jaar is de viering in de Hervormde Kerk, Dorpsstraat 64. We komen kort samen van 19.00u – 19.30 uur in een moment van bezinning, samen zingen en gebed, zodat wie dat wil nog bij herdenking bij monument in Hazerswoude-Rijndijk aanwezig kan zijn