Als je pas in Hazerswoude bent komen wonen,lees dan hierboven. Als je vanuit Hazerswoude gaat verhuizen naar elders, wil je dit dan melden aan het kerkelijk bureau kerkelijkbureau@pghkorenaar.nl of aan een van de wijkouderlingen. Wil je lid van onze gemeente blijven, laat dit dan tijdig – vóór de verhuizing – aan het kerkelijk bureau weten om te voorkomen dat het Leden Registratiesysteem PKN (LRP) je automatisch overschrijft.