Nee, alle bijeenkomsten zijn vrij toegankelijk. Wel worden er twee collectes gehouden.