Op 4 juli is Geertruida Elisabeth (Truus) Brobbel Dorsman-van Aalst in de leeftijd van bijna 80 jaar overleden. Op de kaart staat te lezen “In het bijzijn van je dierbaren ben je rustig van ons heengegaan. Wij zijn dankbaar voor het goede dat je ons hebt gegeven”.

De begrafenis van Truus heeft in besloten kring plaatsgevonden. We wensen haar man Adrie, de kinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle mensen die met het leven van Truus verbonden zijn heel veel sterkte en Gods onmisbare steun en nabijheid toe.

Rouwkaart Truus Brobbel Dorsman-van Aalst