Op 18 maart is Elisabeth van ’t Wout – Bregman (Bep) overleden in de leeftijd van bijna 79 jaar, weduwe van Jan van ’t Wout. Bep verbleef de laatste periode van haar leven in verpleeghuis Rhijndael. Er is gelegenheid tot condoleren en afscheid nemen op zaterdag 25 maart van 10.00 tot 10.45 uur in de Korenaar. Aansluitend vindt de afscheidsdienst plaats. Na de dienst wordt Bep naar haar laatste rustplaats gebracht op de Algemene Begraafplaats in Hazerswoude Dorp. De dienst is ook te volgen via de livestream krameruitvaartzorg.nl/bepvantwout.

We wensen de kinderen, schoon-, klein- en achterkleinkinderen en allen die verbonden waren met het leven van Bep veel sterkte en Gods onmisbare troost en nabijheid toe.

Rk – Mevrouw van ’t Wout – Bregman