Op 4 maart jl. is overleden mevrouw Dicky Windhorst, echtgenote van John Windhorst.
De afscheidsdienst zal plaatsvinden op woensdag 11 maart om 10.30 uur in “De Korenaar” Dorpsstraat 183, 2391 CB Hazerswoude-Dorp. Aansluitend vindt de begrafenis plaats op de Algemene Begraafplaats Provincialeweg 2, 2391 EZ Hazerswoude-Dorp.

Na de begrafenis is er gelegenheid tot condoleren en samenzijn van 13.00 -15.00 uur bij Roos, Parklaan 4, 2771 GB Boskoop.

Wij wensen de familie Gods troostende nabijheid toe.