Op 23 april is overleden de heer Arie Steenwijk, Rietveld 15a.

Er is gelegenheid om persoonlijk afscheid te nemen op woensdag 29 april tussen 19.00 en 20.30 uur in de Korenaar, waarin wij u verzoeken rekening te geldende voorschriften.


De rouwdienst vindt plaats op vrijdag 1 mei om 13.30 uur in “De Korenaar”. Aansluitend vindt de begrafenis plaats.