Maandag 9 december kregen wij het bericht dat Nico v.d. Bosch is overleden. Hij woonde aan de Burg. Smit weg.


Woensdag 11
  december is er van 19.00 tot 20.30 uur gelegenheid de familie te condoleren in Dorpshuis De Juffrouw, Dorpsstraat 250 in Hazerswoude-Dorp.

De afscheidsdienst zal gehouden worden op vrijdag 13 december om 13.00 uur in De Korenaar

Wij wensen Annette en de kinderen alle sterkte toe.