Afgelopen maandag, 13 maart, is de heer Samuel (Sam) Windhorst op 95-jarige leeftijd overleden.

We wensen zijn vrouw, kinderen, schoonkinderen, klein- en achterkleinkinderen en alle mensen die met Sam verbonden waren Gods nabijheid en troost toe bij de verwerking van dit verlies.

rouwkaart_S. Windhorst