Op dinsdag 5 november is overleden ons gemeentelid dhr. Gert van Tol.

Gert van Tol woonde aan de Westzijdeweg en is 75 jaar geworden.De afscheidsdienst zal worden gehouden op zaterdag 9 november a.s. om 13.15 uur in de Korenaar. Voorafgaan van 12.00 tot 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren.

Aansluitend vindt de begrafenis plaats.

Wij wensen de familie Gods troostende nabijheid toe.

Rouwkaart Dhr. G. van Tol