De vroegere Gereformeerde kerk omstreeks 1920. Aan de boerderij rechts zie je dat de nieuwe Gemeneweg nog niet is aangelegd. Voor het verschil zie de luchtfoto