Een luchtfoto van de vroegere Gereformeerde Kerk op de hoek van de Dorpsstraat en de Gemeneweg uit 1951.  Op de foto uit 1920 bestaat de huidige Gemeneweg nog niet, toen stond daar nog een boerderij. De huizen die aan de overzijde van de Gemeneweg staan markeren nog fraai de scheiding met de Oude Gemeneweg, Op deze plek is nu het parkeerterrein voor de Supermarkt (C1000). De nieuwbouw waarvan de Supermarkt deel uit maakt is in de jaren 90 ontstaan.  Tot ca 1936 was Hazerswoude-Dorp alleen via de Oude Gemeneweg verbonden met de Rijndijk. De voortzetting naar de Hoogeveen is pas toen tot stand gekomen. De Dorpsstraat werd nog niet doorsneden en bevatte veel boerderijen. De woningbouw ten Noorden en ten Zuiden ervan moest grotendeels nog beginnen. De boerderijen in de Dorpsstraat zijn geleidelijk gesloopt en vervangen door de huidige bebouwing.