Het klinkt saai maar is het zeker niet in onze kerk! Er is ruimte voor kritische vragen, we houden een oog op maatschappelijke ontwikkelingen en alle catecheses worden afgesloten met iets bijzonders: een excursie, een gezamenlijke maaltijd e.d.

De ouders van de kinderen in de betrokken leeftijd worden benaderd met een uitnodiging, daarnaast de jongeren ook zelf. Catechese vloeit voor ouders die lid van onze gemeente zijn voort uit hun doopbelofte en een stap in de opvoeding van hun kinderen. Naarmate die ouder worden hopen we ook dat het meer en meer hun eigen keuze wordt.

1. Basiscatechese

Groep  7 en 8 BO

Dinsdag van 15.30 tot 16.30u in de Dobber

Catecheten:      ds. Marloes van Doorne en mw. Coby Dullaart

 

De basiscatechese begint dinsdag 27 september

Herfstvakantie: dinsdag 16 oktober

Kerstvakantie:              dinsdag 25 december en 1 januari

Voorjaarsvakantie:        dinsdag 19 februari

De laatste catechisatie is op 19 maart

Op Goede Vrijdag, 29 maart, vindt de jaarlijkse excursie van de Basiscatechese plaats. Nadere informatie volgt.

Op zondag 14 juni  2013, 9.30u, zullen we in een kerkdienst de Basiscatechese met de kinderen uit groep 8 afsluiten.

 

2      Provider (Vervolgcatechese)

            Klas 1 t/m 4 VO          

Data en tijden worden nog in overleg bepaald.

Catecheten:      ds. Marloes van Doorne

Provider is een flexibele vorm van catechese. De catechisanten zoeken samen met de catecheten thema’s uit die hen aanspreken. Provider zoekt naar mogelijkheden voor jongeren om in een open sfeer met hun geloof bezig te zijn. Provider wil jonge mensen stimuleren om zelf vorm te geven aan hun geloof en ondersteunen in het zoeken naar een relatie met God. Daarbij wil deze methode jongeren helpen om hun plaats te vinden in de geloofsgemeenschap en de wereld waarin wij leven

3      16+ gespreksgroep

            Jongeren gespreksgroep (5 VO – ca. 18 jaar)

Data en tijden worden nog in overleg bepaald.

Catecheet         ds. Marloes van Doorne

Vind je het leuk om met een groep te praten over God en de wereld…

oftewel over alles wat groter is dan je eigen drukke wereldje, dan ben je van harte welkom om naar deze jongerengroep te komen. We kiezen met elkaar de onderwerpen uit.

 

4      Belijdeniscatechese

Catecheet:        ds. Marloes van Doorne

Deze start bij voldoende belangstelling in oktober en wordt gegeven op een avond die in overleg met de deelnemers wordt vastgesteld. In september 2012 wordt op de gemeentebrief en in Kerkklanken gepubliceerd dat wie er belangstelling voor heeft contact met ds. Marloes van Doorne kan opnemen. In principe is met Pinksteren de mogelijkheid om openbare belijdenis van het geloof af te leggen

5      Avondmaalscatechese

Vrijdag 24 mei 2013 van 15.30 tot 17.00u

Eén keer per jaar worden alle kinderen in de basisschoolleeftijd (vanaf groep 3) uitgenodigd voor avondmaalscatechese. De kinderen worden verdeeld over drie groepen: groep 3+4; groep 5+6 en groep 7+8. Zo kunnen we de stof beter afstemmen op de leeftijdscategorie. De kinderen krijgen nog een uitnodiging thuis.

Op zondag 26 mei, 9.30u, hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. De kinderen zullen in deze dienst extra aandacht krijgen