Op 29 oktober is overleden ons gemeentelid mevrouw Ali Bol-Verburg. Sinds 2013 weduwe van Jan Bol. Zij woonde de laatste jaren in de Driehof.

De dankdienst voor haar leven vindt plaats op woensdag 4 november in de Korenaar. Dit zal in besloten kring zijn.

Gelegenheid tot condoleren is digitaal of per post.

Wij wensen de familie Gods liefdevolle kracht en troost toe.