Op 16 juni is overleden ons gemeentelid de heer Niek de Gelder in de leeftijd van 90 jaar.
Woensdag 23 juni is er gelegenheid tot condoleren van 19.30 tot 21.00 uur in De Juffrouw.
De begrafenis is donderdag 24 juni in besloten kring.
We wensen Jitske en haar familie Gods troostende nabijheid toe.

Rouwkaart Dhr. N. de Gelder .