Woensdag 1 september is na een hartinfarct plotseling overleden ons gemeentelid Flip de Gelder (Dorpsstraat).
Wij wensen Ati en de kinderen /kleinkinderen alle kracht, steun en Gods troostvolle nabijheid toe.

Er is gelegenheid om afscheid te nemen en te condoleren op zondag
5 september tussen 18.30 en 20.30 uur in de Korenaar, Dorpsstraat 183 in Hazerswoude-Dorp.

Op maandag 6 september is om 13.00 uur de dankdienst voor zijn leven voor in bovengenoemde kerk. U kunt deze volgen: www.kerkomroep.nl/#/kerken/10080
Aansluitend is de begrafenis in besloten kring.

RC. Dhr. P. de Gelder met kennisgeving