Wijkouderlingen:

vacature

Willem de Beus [ tel. 587372, aftredend 2022]

Wijkmedewerkers:

Vacature

Rita van Dorp [ ]

e-mail: wijk2@pghkorenaar.nl