Wijkouderlingen:

Arend van Zanten [tel. 06 22 22 07 79, aftredend 2024)

Willem de Beus [ tel. 587372, aftredend 2022]

Wijkmedewerkers:

Vacature

Rita van Dorp [ ]

e-mail: wijk2@pghkorenaar.nl